Buy tickets Рус
by Alexander Pushkin

Boris Godunov

In memory of Oleg Yefremov

Boris Godunov
Boris Godunov
Co-production: Anton Chekhov International Theatre Festival, the British Council in Russia The Avignon Theatre Festival The Brighton Festival La Filature – the National Stage of Mulhouse (France)
Director Declan Donnellan
Set design Nick Ormerod
Cast Ilya Ilyin, Avangard Leontiev, Sergei Lanbamin, Alexei Zuev / Alexey Dadonov, Alexander Feklistov, Igor Yasulovich, Yevgeny Mironov / Andrew Kuzichev, Oleg Vavilov, Mikhail Zhigalov, Marina Golub / Olga Khokhlova, Alexander Ilyin / Nicholas Khmelev, Alexander Lenkov, Evgeny Plekhanov, Elena Zakharova, Nikita Lukin, Dmitry Shcherbina, Vladimir Pankov, Leo Krasovitsky, Irina Grineva
June 15 –25, 2000
Maxim Gorky’s Art Theatre (Moscow)