Buy tickets Рус
After the play by Mikhail Bulgakov

FLIGHT

FLIGHT
FLIGHT
Mark Zakharov’ Lenkom
Director – Alexander Lazarev
Set and costumes – Olga Nikitina
Composer – Nikolay Parfenyuk
Choreography – Mikhail Kolegov
Lighting designer – Evgeny Vinogradov
Video artist – Ilya Shusharov
Theater project director – Mark Warsawer
Premiered on February 5, 2023
June 2,3
Mark Zakharov’ Lenkom
Duration: 3 h with one intermission