Buy tickets Рус
by William Shakespeare

Hamlet

Hamlet
Hamlet
Staging and stage version Peter Stein
Directed Peter Stein
Cast Yevgeny Mironov, Alexander Feklistov Irina Kupchenko, Oleg Vavilov, Valentine Smirnitsky, Dmitry Shcherbina, Elena Zakharova, Michael Yarush, Alexei Zuev, Sergey Astakhov, Igor Larin, Euclid Gurdjieff, Vladislav Sych, Nikolai Lazarev, Vladimir Etush, Jaroslav Zdorov, Victoria Kulikova, Tatiana Timofeeva
October 10, 1998
Stage Theatre of the Russian Army